Sophie Muller

Retos actuais da acción humanitaria e a protección das persoas refuxiadas

 

Sophie Muller

Representante de ACNUR en España

 

1 de xuño
19:30 horas
Paraninfo do Reitorado
Universidade da Coruña

EN CÓDIGO ABIERTO

Ciclo de conferencias
da Cátedra Inditex-UDC
de Sostenibilidade